Oferta

Kompetencje w zakresie uczenia się
Kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji
Kompetencje językowe
Kompetencje matematyczne
i naukowo-techniczne
Kompetencje przyrodnicze
Kompetencje cyfrowe
Kompetencje osobiste i społeczne
Kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej
Przedsiębiorczość
Zdrowie fizyczne i wyżywienie

Kompetencje w zakresie uczenia się

Klucz do uczenia się /Key to Learning posiadamy licencję na program poznawczy dla dzieci w wieku przedszkolnym, który koncentruje się na rozwijaniu umiejętności uczenia się u dzieci. Program oparty jest na założeniach Lwa Wygostkiego, który twierdził, że

Zabawa tworzy strefę najbliższego rozwoju dziecka. To właśnie w trakcie zabawy dziecko zawsze zachowuje się ponad swój wiek, wychodzi poza swoje codzienne zachowania, jest twórcze i kreatywne. Można powiedzieć, że w zabawie przerasta się o głowę. Związek pomiędzy zabawą a rozwojem należy porównać do związku pomiędzy nauką a rozwojem".

Program Klucz do uczenia się realizuje w pełni założenia podstawy programowej MEN a w niektórych elementach wykracza poza tę podstawę.

Kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji

Narzędzia myślowe TOC (ang. Theory of Constraints)-  to proste narzędzia, które służą do rozwijania myślenia krytycznego, wspierają rozwój komunikacji i kompetencji kluczowych.

Gałązka logicznego myślenia- poprzez swoją strukturę uczy myślenia przyczynowo-skutkowego

Drzewko ambitnego celu- pozwala zaplanować działanie z uwzględnieniem wszelkich mocnych jak i słabych stron

Chmurka- pomaga dzieciom, poprzez dogłębne zrozumienie potrzeb dwóch stron, rozwiązywać konflikty z wynikiem win-win.

Kompetencje Językowe

Zajęcia z języka angielskiego prowadzimy codziennie. Lektor jest z nami kilka godzin i komunikuje się wyłącznie w języku angielskim. Nasi lektorzy prowadzą w ramach projektów eTwinning współpracę międzynarodową z przedszkolami z innych krajów.

Język francuski prowadzi w naszym przedszkolu pani Iga, która od wielu już lat przy pomocy dwóch zabawnych maskotek Jaroslava i Mini zachęca dzieci do nauki francuskiego.

Logopedia, czyli „Gimnastyka buzi i języka” - to cotygodniowe, profilaktyczne spotkanie z logopedą. Pani Monika  prowadzi obserwacje, diagnozuje oraz jeżeli jest taka konieczność prowadzi również terapię indywidualną w przedszkolu.

Kompetencje matematyczne i naukowo - techniczne

Matematyka metodą E.Gruszczyk – Kolczyńskiej rozwija u dzieci logiczne myślenie i pomaga w kształtowaniu pojęć matematycznych. Na naszych zajęciach przeliczamy, szacujemy, mierzymy, sprawdzamy.  Dzieci wykorzystują myślenie i podstawy matematyczne do rozwiązywania problemów codziennych.

Gra w szachy- ta królewska gra jest znana i lubiana przez naszych przedszkolaków. Rozwija logiczne myślenie, sprzyja koncentracji, uczy analitycznego i kreatywnego myślenia.

Projekty badawcze- w świat naukowo-techniczny wchodzimy drobnymi kroczkami, poznając najprostsze do zrozumienia zależności. Badamy, doświadczamy, sprawdzamy, często popełniamy błędy, ale to właśnie one prowadzą nas w końcu do właściwych wniosków.

Kompetencje przyrodnicze

Metoda projektów badawczych – rozwija zaciekawienie światem przyrody. Stajemy się badaczami rzeczywistości.

Eksperymentowanie - zbliża nas do świata fauny i flory. Dla dzieci w wieku przedszkolnym kompetencja ta tworzy się poprzez działanie.

Obserwacja - stanowi jedną z ważniejszych metod pracy. Obserwujemy otaczający nas świat i próbujemy zrozumieć rządzące nim prawidłowości. To dzięki obserwacji  i myśleniu przyczynowo - skutkowemu zrozumiemy, że o nasz świat musimy zadbać wspólnie, aby pozostawić go przyszłym pokoleniom.

Kompetencje cyfrowe

Kodowanie- szyfrowanie i odszyfrowywanie wiadomości jest wstępem do programowania. Dzieci przy pomocy odpowiednich pomocy dydaktycznych poznają tę trudną sztukę w formie zabawy. Zajęcia z kodowania są bardzo lubiane przez dzieci.

Tablice multimedialne, iPady są do dyspozycji naszych dzieci i wspierają rozwijanie kompetencji cyfrowych. Korzystamy z nich w sposób przemyślany i zaplanowany. Stanowią dla nas głównie źródło informacji i możliwości kreatywnego działania w wirtualnej rzeczywistości.

Lego Education- w naszym przedszkolu klocki lego służą do nauczania matematyki oraz kodowania. Często korzystamy z nich do rozwijania również kompetencji społecznych. Wszystkie służą nauce, eksplorowaniu i dobrej zabawie.

Kompetencje osobiste i społeczne

Organizacja wydarzeń okolicznościowych- cały rok żyjemy zgodnie z naszym kalendarzem imprez, w który wpisane są najważniejsze dla dzieci uroczystości- Dzień Babci i Dziadka, Piknik rodzinny, Pasowanie na przedszkolaka, Urodziny itp.

Specjalistyczna kadra – w naszym przedszkolu dzieci mogą skorzystać z pomocy psychologa, logopedy oraz terapeuty. Zapewniamy równy start dzieciom o różnych potrzebach rozwojowych.

Mindfulness - poprzez codzienną relaksację i ćwiczenia oddechowe pomagamy dzieciom w radzeniu sobie ze stresem i rozładowaniem napięć. Trening uważności prowadzony jest raz w tygodniu przez wykwalifikowanego trenera. Elementy mindfulness stosowane są również na co dzień przez nauczycieli w grupach.

Kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej

Wizyty w centrach kultury- jesteśmy częstymi gośćmi w Teatrze Miniatura, w Teatrze Muzycznym, w Operze na Bajnutkowych Koncertach, odwiedzamy muzea i wystawy.

Zajęcia plastyczne – to nasza główna forma ekspresji artystycznej. Inspiracji szukamy często w otaczającej nas przyrodzie bądź dziełach znanych artystów. Kącik plastyczny w naszej sali to często najbardziej oblegane miejsce.

Rytmika- zajęcia muzyczne i taneczne wpisane są w ramowy plan dnia. Muzyka rozbrzmiewa w naszym przedszkolu codziennie. Od muzyki klasycznej po współczesny Jazz wędrujemy po muzycznych zakamarkach. Bogato wyposażony kącik instrumentalny daje możliwość wspólnego muzykowania.

Zajęcia dramowe służą rozwijaniu wyobraźni i wrażliwości. Stanowią stały element naszej edukacji. Dzieci chętnie zamieniają się w małych artystów i odgrywają różne scenki.

Przedsiębiorczość

Rozwijając twórcze myślenie, spostrzegawczość, kreatywność, ucząc tworzenia rzeczy innowacyjnych, praktycznych dzieci poznają swoje możliwości i dowiadują się, że są one nieograniczone. Każdy pomysł jest dobry, potrzeba jedynie wytrwałości i chęci, by go zrealizować.

Nie przywiązujemy wagi do błędów- są one naturalnymi elementami tworzenia. Dzięki narzędziom TOC dzieci samodzielnie potrafią zaplanować i zrealizować wiele przedsięwzięć.

Zdrowie fizyczne i wyżywienie

Gimnastyka - każdy poranek rozpoczynamy gimnastyką przy muzyce.

Wesoła piłka – zajęcia sportowe organizowane przez pana Krzysztofa (opcja dodatkowo płatna przez rodzica).

Karate – pan Darek  współpracuje z nami od wielu lat. Zaskarbił już sobie sympatię dzieci, które chętnie uczestniczą w jego zajęciach  (Gdańsk, Gdynia – zajęcia dodatkowo płatne przez rodzica).

Taniec- pani Marta prowadzi dodatkowe zajęcia taneczne. Koniecznie potrzebna koszulka na zmianę, taniec z panią Martą wyciska ostatnie soki (Gdańsk, Gdynia – zajęcia dodatkowo płatne przez rodzica).

Plac zabaw- wszystkie nasze przedszkola posiadają przylegający do nich plac zabaw. To miejsce, gdzie dzieci bardzo chętnie spędzają swój czas oraz z wielką pasją oddają się akrobacjom na drabinkach.

Spacery i wyjścia- las, polany to często miejsca, do których przenosimy się z naszą edukacją. Odpowiedni strój, koce, ciepła herbata w termosie wystarczą, by dobrze się poczuć na łonie przyrody.

Wyżywienie- w Trójmieście jedzenie dostarcza nam zaprzyjaźniona firma Elfik. W Nowym Dworze Gdańskim mamy swoją kuchnię w przedszkolu. Obaj szefowie kuchni dbają o prawidłową, zbilansowaną dietę.

Kuchcikowo- to nasze samodzielne próby przygotowania posiłków. Czasami jest to sałatka warzywna, innym razem pizza lub mufinki.

Kompetencje w zakresie uczenia się

Klucz do uczenia się /Key to Learning posiadamy licencję na program poznawczy dla dzieci w wieku przedszkolnym, który koncentruje się na rozwijaniu umiejętności uczenia się u dzieci. Program oparty jest na założeniach Lwa Wygostkiego, który twierdził, że

Zabawa tworzy strefę najbliższego rozwoju dziecka. To właśnie w trakcie zabawy dziecko zawsze zachowuje się ponad swój wiek, wychodzi poza swoje codzienne zachowania, jest twórcze i kreatywne. Można powiedzieć, że w zabawie przerasta się o głowę. Związek pomiędzy zabawą a rozwojem należy porównać do związku pomiędzy nauką a rozwojem".

Program Klucz do uczenia się realizuje w pełni założenia podstawy programowej MEN a w niektórych elementach wykracza poza tę podstawę.

Kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji

Narzędzia myślowe TOC (ang. Theory of Constraints)-  to proste narzędzia, które służą do rozwijania myślenia krytycznego, wspierają rozwój komunikacji i kompetencji kluczowych.

Gałązka logicznego myślenia- poprzez swoją strukturę uczy myślenia przyczynowo-skutkowego

Drzewko ambitnego celu- pozwala zaplanować działanie z uwzględnieniem wszelkich mocnych jak i słabych stron

Chmurka- pomaga dzieciom, poprzez dogłębne zrozumienie potrzeb dwóch stron, rozwiązywać konflikty z wynikiem win-win.

Kompetencje językowe

Zajęcia z języka angielskiego prowadzimy codziennie. Lektor jest z nami kilka godzin i komunikuje się wyłącznie w języku angielskim. Nasi lektorzy prowadzą w ramach projektów eTwinning współpracę międzynarodową z przedszkolami z innych krajów.

Język francuski prowadzi w naszym przedszkolu pani Iga, która od wielu już lat przy pomocy dwóch zabawnych maskotek Jaroslava i Mini zachęca dzieci do nauki francuskiego.

Logopedia, czyli „Gimnastyka buzi i języka” - to cotygodniowe, profilaktyczne spotkanie z logopedą. Pani Monika  prowadzi obserwacje, diagnozuje oraz jeżeli jest taka konieczność prowadzi również terapię indywidualną w przedszkolu.

Kompetencje matematyczne
i naukowo-techniczne

Matematyka metodą E.Gruszczyk – Kolczyńskiej rozwija u dzieci logiczne myślenie i pomaga w kształtowaniu pojęć matematycznych. Na naszych zajęciach przeliczamy, szacujemy, mierzymy, sprawdzamy.  Dzieci wykorzystują myślenie i podstawy matematyczne do rozwiązywania problemów codziennych.

Gra w szachy- ta królewska gra jest znana i lubiana przez naszych przedszkolaków. Rozwija logiczne myślenie, sprzyja koncentracji, uczy analitycznego i kreatywnego myślenia.

Projekty badawcze- w świat naukowo-techniczny wchodzimy drobnymi kroczkami, poznając najprostsze do zrozumienia zależności. Badamy, doświadczamy, sprawdzamy, często popełniamy błędy, ale to właśnie one prowadzą nas w końcu do właściwych wniosków.

Kompetencje przyrodnicze

Metoda projektów badawczych – rozwija zaciekawienie światem przyrody. Stajemy się badaczami rzeczywistości.

Eksperymentowanie - zbliża nas do świata fauny i flory. Dla dzieci w wieku przedszkolnym kompetencja ta tworzy się poprzez działanie.

Obserwacja - stanowi jedną z ważniejszych metod pracy. Obserwujemy otaczający nas świat i próbujemy zrozumieć rządzące nim prawidłowości. To dzięki obserwacji  i myśleniu przyczynowo - skutkowemu zrozumiemy, że o nasz świat musimy zadbać wspólnie, aby pozostawić go przyszłym pokoleniom.

Kompetencje cyfrowe

Kodowanie- szyfrowanie i odszyfrowywanie wiadomości jest wstępem do programowania. Dzieci przy pomocy odpowiednich pomocy dydaktycznych poznają tę trudną sztukę w formie zabawy. Zajęcia z kodowania są bardzo lubiane przez dzieci.

Tablice multimedialne, iPady są do dyspozycji naszych dzieci i wspierają rozwijanie kompetencji cyfrowych. Korzystamy z nich w sposób przemyślany i zaplanowany. Stanowią dla nas głównie źródło informacji i możliwości kreatywnego działania w wirtualnej rzeczywistości.

Lego Education- w naszym przedszkolu klocki lego służą do nauczania matematyki oraz kodowania. Często korzystamy z nich do rozwijania również kompetencji społecznych. Wszystkie służą nauce, eksplorowaniu i dobrej zabawie.

Kompetencje osobiste i społeczne

Organizacja wydarzeń okolicznościowych- cały rok żyjemy zgodnie z naszym kalendarzem imprez, w który wpisane są najważniejsze dla dzieci uroczystości- Dzień Babci i Dziadka, Piknik rodzinny, Pasowanie na przedszkolaka, Urodziny itp.

Specjalistyczna kadra – w naszym przedszkolu dzieci mogą skorzystać z pomocy psychologa, logopedy oraz terapeuty. Zapewniamy równy start dzieciom o różnych potrzebach rozwojowych.

Mindfulness - poprzez codzienną relaksację i ćwiczenia oddechowe pomagamy dzieciom w radzeniu sobie ze stresem i rozładowaniem napięć. Trening uważności prowadzony jest raz w tygodniu przez wykwalifikowanego trenera. Elementy mindfulness stosowane są również na co dzień przez nauczycieli w grupach.

Kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej

Wizyty w centrach kultury- jesteśmy częstymi gośćmi w Teatrze Miniatura, w Teatrze Muzycznym, w Operze na Bajnutkowych Koncertach, odwiedzamy muzea i wystawy.

Zajęcia plastyczne – to nasza główna forma ekspresji artystycznej. Inspiracji szukamy często w otaczającej nas przyrodzie bądź dziełach znanych artystów. Kącik plastyczny w naszej sali to często najbardziej oblegane miejsce.

Rytmika- zajęcia muzyczne i taneczne wpisane są w ramowy plan dnia. Muzyka rozbrzmiewa w naszym przedszkolu codziennie. Od muzyki klasycznej po współczesny Jazz wędrujemy po muzycznych zakamarkach. Bogato wyposażony kącik instrumentalny daje możliwość wspólnego muzykowania.

Zajęcia dramowe służą rozwijaniu wyobraźni i wrażliwości. Stanowią stały element naszej edukacji. Dzieci chętnie zamieniają się w małych artystów i odgrywają różne scenki.

Przedsiębiorczość

Rozwijając twórcze myślenie, spostrzegawczość, kreatywność, ucząc tworzenia rzeczy innowacyjnych, praktycznych dzieci poznają swoje możliwości i dowiadują się, że są one nieograniczone. Każdy pomysł jest dobry, potrzeba jedynie wytrwałości i chęci, by go zrealizować.

Nie przywiązujemy wagi do błędów- są one naturalnymi elementami tworzenia. Dzięki narzędziom TOC dzieci samodzielnie potrafią zaplanować i zrealizować wiele przedsięwzięć.

Zdrowie fizyczne i wyżywienie

Gimnastyka - każdy poranek rozpoczynamy gimnastyką przy muzyce.

Wesoła piłka – zajęcia sportowe organizowane przez pana Krzysztofa (opcja dodatkowo płatna przez rodzica).

Karate – pan Darek  współpracuje z nami od wielu lat. Zaskarbił już sobie sympatię dzieci, które chętnie uczestniczą w jego zajęciach  (Gdańsk, Gdynia – zajęcia dodatkowo płatne przez rodzica).

Taniec- pani Marta prowadzi dodatkowe zajęcia taneczne. Koniecznie potrzebna koszulka na zmianę, taniec z panią Martą wyciska ostatnie soki (Gdańsk, Gdynia – zajęcia dodatkowo płatne przez rodzica).

Plac zabaw- wszystkie nasze przedszkola posiadają przylegający do nich plac zabaw. To miejsce, gdzie dzieci bardzo chętnie spędzają swój czas oraz z wielką pasją oddają się akrobacjom na drabinkach.

Spacery i wyjścia- las, polany to często miejsca, do których przenosimy się z naszą edukacją. Odpowiedni strój, koce, ciepła herbata w termosie wystarczą, by dobrze się poczuć na łonie przyrody.

Wyżywienie- w Trójmieście jedzenie dostarcza nam zaprzyjaźniona firma Elfik. W Nowym Dworze Gdańskim mamy swoją kuchnię w przedszkolu. Obaj szefowie kuchni dbają o prawidłową, zbilansowaną dietę.

Kuchcikowo- to nasze samodzielne próby przygotowania posiłków. Czasami jest to sałatka warzywna, innym razem pizza lub mufinki.

chevron-down