O nas

Uczymy z pasją

Nasze przedszkole to miejsce, w którym Wasze dziecko będzie bezpieczne i szczęśliwe. Nasza kadra to kochane ciocie, które dołożą wszelkich starań, by dzieci czuły się jak w domu. Bardzo ważna jest dla nas dobra relacja z rodzicem, ponieważ jest to warunek konieczny, aby dziecko nam zaufało. Do przedszkola przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 roku do 6 lat (prowadzimy zerówkę w Gdyni i w Nowym Dworze Gdańskim). Nieliczne grupy, starannie dobrane pomoce dydaktyczne, edukacja bez kar i nagród, dobra relacja to ważne atuty, na które stawiamy. Pracujemy metodami, które w naturalny sposób wpływają na rozwój dzieci, nasze sale podzielone są na kąciki tematyczne, które zachęcają do samodzielnej aktywności. Nauczyciele są blisko, by pomóc. Towarzyszą dziecku, nie wyręczając go. Organizujemy cykliczne spotkania z rodzicami, na których rozmawiamy o edukacji, wspólnie planujemy zajęcia dodatkowe, mając na uwadze harmonię pomiędzy nauką a swobodną zabawą. Gdy Wasze dziecko ukończy nasze przedszkole będzie ciekawe świata, będzie zadawało pytania, będzie samodzielne i pełne entuzjazmu do nauki. Zadbajcie, Drodzy Rodzice, tylko o to, aby dalsza edukacja była równie pasjonująca.

Misja

Naszą misją jest stworzenie placówki, w której wspierany jest naturalny rozwój dzieci oparty na wrodzonej, dziecięcej potrzebie poznawania, badania, odkrywania i eksperymentowania. W dążeniu do dziecięcej samodzielności, jesteśmy ich towarzyszami. Samodzielność w działaniu to nie samotność, dlatego zawsze jesteśmy blisko, gotowi by pomóc. Nasi nauczyciele to ludzie pełni pasji, wiedzy i dobrego nastawienia. Nasz entuzjazm do pracy wpływa pozytywnie na dziecięcą motywację. Dbamy o to, aby wyznaczone granice były przez wszystkich szanowane i akceptowane. Nie stosujemy ani kar, ani nagród. Dzieciństwo to nie wyścigi- z takim przekonaniem spotykamy się w przedszkolu. Nasz rodzic aktywnie uczestniczy w życiu przedszkola, bierze udział w warsztatach, imprezach, zebraniach. Bardzo ważna dla nas jest relacja oparta przede wszystkim na wzajemnym zaufaniu i szacunku. Naszym głównym celem jest wychowanie kolejnego pokolenia w duchu empatii, poszanowania praw drugiego człowieka, jego godności i wolności, szacunku do przyrody, troski o zwierzęta i słabszych od nas.

Wizja

Wiemy, że:

 • dzieci uczą się przez zabawę
 • w edukacji najważniejszy jest entuzjazm
 • adaptacja to budowanie mostu między domem a przedszkolem
 • każde dziecko ma swoją wewnętrzną motywację
 • dzieci należy doceniać a nie oceniać
 • tylko w środowisku akceptacji, wyrozumiałości i bezpieczeństwa możliwy jest rozwój
 • kontrola emocji to trudny proces
 • wspólne muzykowanie i śpiewanie to doświadczanie „społecznego rezonansu”
 • dzieciństwo to nie wyścigi
 • dzieci uczą się od ludzi, których lubią
 • o wyznaczone granice należy się troszczyć a nie o nie walczyć
 • kary i nagrody nie są skuteczne
 • w swoich próbach samodzielności dziecko nie może być samotne
 • świat cyfrowy nie jest potworem o wielkich zębiskach

Adaptacja

To czas budowania relacji pomiędzy domem a przedszkolem. Dobrze zbudowana relacja da dziecku poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego. Do każdej adaptacji podchodzimy indywidualnie, każda przebiega inaczej i wymaga współpracy pomiędzy rodzicami a kadrą. Adaptację planujemy wspólnie z rodzicami uwzględniając ich wiedzę i intuicję. Na podstawie naszych obserwacji i wieloletnich doświadczeń opracowaliśmy krótki poradnik dla rodzica, który zawiera kilka konkretnych wskazówek jak pomóc dziecku przejść przez ten trudny etap.