Nasze Metody

Narzędzia TOC
W świecie pełnym informacji uczymy się sprawdzać, które z nich są prawdziwe i przydatne. Narzędzia krytycznego myślenia wykorzystujemy w tym celu w naszych codziennych zadaniach. Ułatwiają one dzieciom myślenie przyczynowo-skutkowe, pomagają zapamiętać na bazie zrozumienia. Dzieci potrafią samodzielnie tworzyć hipotezy, argumentować, analizować. We wszystkich działaniach dzieci samodzielnie podejmują decyzję i przewidują jej konsekwencje. Poprzez wnikliwą analizę konfliktu dowiadują się, że można go rozwiązać z efektem win-win.
Relaksacja z elementami Mindfulness
Zajęcia rozwijające zdolność koncentracji i relaksacji. Poprzez ćwiczenia oddechowe dzieci uczą się kontrolowania własnych emocji. Trenujemy samokontrolę, wzmacniamy mięśnie, odreagowujemy stresy i napięcia. Proste ćwiczenia fizyczne to nasze rytuały, które towarzyszą nam każdego dnia o poranku.
Klucz do uczenia się
Program poznawczy kształtujący umiejętność uczenia się. Dziecko poprzez twórczą zabawę uczy się samodzielnego myślenia i poszukiwania niestandardowych rozwiązań problemów. Posługując się symbolami rozwija myślenie na wyższym poziomie i buduje trwały fundament dla usystematyzowanej, rozległej wiedzy w przyszłości. Nie przyspiesza, ale wzmacnia rozwój. Tworzy warunki pracy w grupie, które aktywizują do poszukiwania nowych, bardzo różnorodnych rozwiązań. Dziecko poszerza własne doświadczenie o pomysły innych oraz przechodzi od egocentrycznego myślenia o sobie samym w kierunku myślenia o sobie jako ważnym podmiocie szerszej społeczności - grupy. Staje się ważnym i wyjątkowym uczestnikiem grupy, a to co wyraża jest ciekawe i potrzebne. Dziecko uczy się poprzez zabawę, a jego nauka jest łatwa, radosna i przede wszystkim efektywna. Uczy się myślenia i sposobów uczenia się.
Projekty Edukacyjne
Autorski program przedszkola, który powstał po paru latach wnikliwej obserwacji i pracy z dziećmi. W projektach poruszamy tematykę ciekawą dla dzieci dotyczącą ich najbliższych zainteresowań. W czasie trwania projektu zamieniamy się w badaczy, którzy eksplorują kosmos, poszukują odpowiedzi na wcześniej postawione pytania. W czasie zabawy poruszamy tematy ważne dla dziecięcego świata. Nad problemem pracujemy wspólnie. Nasz projekt samodzielnie planujemy, realizujemy i sprawdzamy, która z wcześniej postawionych tez okaże się prawdziwa. Błąd traktujemy jako naturalny etap dochodzenia do właściwych wniosków.
Lego Education
Klocki lego od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem dzieci. Dzisiaj są one coraz częściej wykorzystywane w edukacji. Lego in Education to program dla dzieci w wieku przedszkolnym. Dzieci uczą się poprzez działanie i manipulację klockami. Odkrywają zależności a poprzez mnogość rozwiązań jednego problemu dowiadują się, że w edukacji najważniejszy jest proces a nie sam wynik. Lego w edukacji jest wstępem do kodowania a w efekcie rozwija zdolności cyfrowe.
chevron-down